Modelformulier voor ontbinding/herroeping

BIJLAGE I – MODELFORMULIER VOOR ONTBINDING/HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan Nan & Nouk, Willemstraat 53A 2514HK Den Haag, info@nanennouk.nl:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is