Privacy verklaring

Privacyverklaring Nan & Nouk

Laatst gewijzigd: augustus 2020

Jouw privacy en de bescherming van jouw gegevens zijn erg belangrijk voor Nan & Nouk (“Nan & Nouk”, “ons”, “onze”, “wij”). Wij hebben daarom een privacyverklaring waarin we onder meer toelichten hoe jouw gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze worden verwerkt en wat jouw rechten zijn. Deze privacyverklaring is gericht op zowel online bezoekers, als klanten.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites in het beheer van andere organisaties waarnaar wij linken. Nan & Nouk is dan ook niet verantwoordelijkheid voor gegevens die via Nan & Nouk door jou worden verzonden aan derde partijen.

Wat zijn persoonsgegevens en voor welke doeleinden worden deze verwerkt door Nan & Nouk?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een natuurlijke persoon, met name aan de hand van gegevens zoals een naam, (e-mail)adres, geboortedatum, en telefoonnummer.

De volgende categorieën persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Contactgegevens (o.a. naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
 • Bestelgegevens

Nan & Nouk gebruikt jouw gegevens voor onder meer:

 • Een bezoek aan onze website
 • Gebruik van onze website
 • Het creëren en beheren van accounts
 • Registratie voor diensten aangeboden door Nan & Nouk
 • Verwerking van bestellingen
 • Verwerking van betalingen
 • Verwerking van verzoeken (bijv. over voorraad)
 • Verwerking van vragen en klachten
 • Optimaliseren van onze marketing uitingen
 • Optimaliseren van onze website.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Nan & Nouk is de beheerder van de gegevens die jij aan ons verstrekt en is dan ook verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en in overeenstemming met het toepasselijk recht inzake de bescherming van persoonsgegevens. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kan je ons benaderen via de onderstaande gegevens:

Nan & Nouk
KvK-nummer: 68111215
BTW-nummer: NL857306716B01
Willemstraat 53A
2514HK Den Haag
info@nanennouk.nl 

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden soms gedeeld met derden die ons helpen bepaalde taken uit te voeren of een gevraagde dienst te verlenen. Voorbeelden hiervan zijn: partijen voor IT-onderhoudswerkzaamheden of beveiliging, leveranciers in verband met de levering van jouw bestelling, banken en andere providers van financiële diensten, sociale mediakanalen als je contact met ons opneemt door ons te taggen/vermelden of rechtstreeks contact met ons op te nemen en online marktplaatsen waar onze producten en diensten aan jou beschikbaar worden gesteld voor de verkoop. Voor het overige zal Nan & Nouk jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken. tenzij dit noodzakelijk is op grond van een contract tussen jou en Nan & Nouk, op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van Nan & Nouk in jouw belang is.

Houd er rekening mee dat veel van deze ontvangende ondernemingen een zelfstandig recht of zelfstandige verplichting hebben om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Wanneer Nan & Nouk producten en/of diensten aan jou ter beschikking stelt, worden persoonlijke gegevens verwerkt die nodig zijn voor het sluiten van een contract met jou, en om te voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit dat contract, of het contract nu verwijst naar een factuur en betaling, of het gebruik van andere diensten die door ons of derden worden geleverd.

Als je je hebt aangemeld voor het ontvangen van elektronische facturen, is de verwerking van je persoonlijke gegevens die hiervoor nodig zijn, gebaseerd op jouw toestemming.  

In verband met het leveren van onze producten en/of diensten aan jou, zijn wij soms onderworpen aan een wettelijke verplichting om je persoonlijke gegevens te verzamelen, verwerken en op te slaan, bijv. om te voldoen aan de toepasselijke fiscale en financiële wetgeving.

Wat zijn jouw rechten?

Recht op toegang

Je hebt op ieder moment het recht om op te vragen welke informatie wij van jou bewaren. Mocht je toegang willen hebben tot deze gegevens dan mag je een mail versturen naar info@nanennouk.nl en wij zullen je van deze informatie voorzien.

Recht op portabiliteit

Wanneer Nan & Nouk jouw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van jouw toestemming of op basis van een overeenkomst, heb je het recht om een kopie te krijgen van jouw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, overgedragen aan jou of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt hebt.

Recht op correctie

Als wij gegevens van jou hebben die niet kloppen of onvolledig zijn, dan heb je het recht om dit te laten corrigeren.

Recht op verwijdering

Als Nan & Nouk persoonsgegevens van jou verwerkt, dan heb je het recht om deze persoonsgegevens te laten verwijderen, met uitzondering van onderstaande situaties:

 • Je hebt nog een bestelling open staan die nog niet is afgerond of niet of gedeeltelijk is verzonden;
 • Je hebt momenteel een verzoek lopen bij onze klantenservice;
 • Je hebt nog een niet afgewikkelde schuld bij Nan & Nouk;
 • Je hebt in de afgelopen 4 jaar misbruik gemaakt van onze diensten of je wordt ervan verdacht dit te hebben gedaan;
 • Als je een aankoop hebt gedaan, bewaren we jouw persoonsgegevens in verband met jouw transactie ten behoeve van de boekhoudregels.

Recht op bezwaar


Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Nan & Nouk zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan jouw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Recht op restrictie

Je hebt als klant het recht om Nan & Nouk te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken:

 • Als je bezwaar maakt tegen een verwerking, beperkt Nan & Nouk elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang.
 • Als je een claim hebt ingediend dat jouw persoonsgegevens incorrect zijn, moet Nan & Nouk elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid en juistheid van de persoonsgegevens.
 • Als de verwerking onwettig is, kan je je verzetten tegen de verwijdering van jouw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
 • Als Nan & Nouk de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor jou nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen kan je verzoeken om de beperking van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Klachtenrecht

Je hebt als klant het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudend orgaan, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op intrekken van toestemming

Wanneer je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens mag je deze toestemming te allen tijde intrekken.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?


Het beschermen van jouw gegevens nemen we heel serieus. Als je vragen hebt over de hiervoor genoemde rechten of als je deze rechten wil uitoefenen, stuur dan een e-mail aan info@nanennouk.nl.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, tenzij wij op grond van wettelijke bepalingen verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren.

Beveiliging van jouw gegevens

Nan & Nouk heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder: 

1) Opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups.

2) Monitoren van pogingen tot inbraak. Als er daadwerkelijk inbraak plaatsvindt zullen wij de nodige maatregelen nemen.

3) Wij zorgen ervoor dat de systemen die wij gebruiken beschermd worden tegen malware, virussen en hacking.

4) De verscheidene technologie en software die wij gebruiken is up-to-date.

5) Gegevenstransport van het ene naar het andere systeem zal veilig en gecontroleerd plaatsvinden.

Ondanks dat Nan & Nouk alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van jouw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer.

Updates van onze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De nieuwste versie van deze privacyverklaring zal altijd te vinden zijn op onze website. We zijn niet verplicht om updates in deze verklaring te communiceren dus we adviseren je om deze zo nu en dan opnieuw te bekijken. Voor het gemak zullen we erbij vermelden wanneer deze voor het laatst vernieuwd is.

© Nan & Nouk, augustus 2020

***